Sya Hembygdsförening

Årets förening 2010

 

Motivering till årets förening: Kultur 2010

 

Sya Hembygds- och fornminnesförening

 

Sya Hembygds- och fornminnesförening arbetar mycket aktivt med separata program och många årligen återkommande aktiviteter i Sya Hembygdsgård och även på andra platser i Sya.

 

Med en omfattande programverksamhet som är riktad till allmänheten, är föreningen en viktig kulturbärare i Mjölby Kommun.

 

På Hembygdsgården finns ett antal iordningställda museimiljöer som speglar livet förr i tiden på ett åskådligt och lättillgängligt sätt. Här kan man besöka en handelsbod, smedja, bibliotek, skrädderi och snickarverkstad bland andra.

 

Spångsholms bruk har ett eget museirum som visar tillverkning av järntråd, spik och kätting för nutida och framtida generationers besökare.

 

På senare tid har föreningens eldsjälar även skapat ett telemuseum, där man bland annat fårta del av tidigare generationers telefoniteknik och -utrustning.

 

Det här diplomet fick vi som bevis