Sya Hembygdsförening

Vita märra

Detta är stenen som markerade gränsen mellan Sya och Hydinge byar. Den har funnits utmärkt på kartor sedan 1700-talet men är senare borttagen troligen för att den inte längre hade någon geografisk betydelse. Genom Jan-Eriks försorg har den åter blivit införd.


Någon förklaring till varför stenen fått namnet "Vita Märren" har ingen lyckats få fram. I äldre tider var skorgarna en oändlig resurs där byarnas folk hämtade den ved och det byggnadsmaterial man behövde. Varför man utmärkte en gräns mellan två byar i en allmän skog kan man bara spekulera över. Det kanske hade uppstått någon misshällighet byarna emellan där den ena byn ansåg att den andra skövlade skogen och därför krävde en uppdelning.