Sya Hembygdsförening

Spångsholms IF

 

Enligt ett vedertaget talesätt skulle en komplett bruksort ha, naturligtvis, ett bruk med fackförening samt därtill en orkester och en idrottsförening. Detta har stämt på Spångsholm till för några år sedan. Då slog bruket igen, och därmed försvann fack-föreningen. Orkestern hade insomnat tidigare. Nu har även idrottsföreningen dött sotdöden, år 2000 uppgick den i Mantorps IF. Så nu är bruksepoken definitivt slut. Föreningens prissamling blev plötsligt hemlös - lösningen blev: Sya hembygdsgård. Där har man skapat ett utrymme i museibyggnadens övervåning där samlingen kan härbärgeras.