Sya Hembygdsförening

Sya historia

 

Något om Sya Sockens historia

 

Det kan kanske vara intressant att få en inblick i vad trakten som hembygdsföreningen verkar i har för historia. Därför tar vi en liten återblick på tider som gått. Framställningen av Sya sockens historia bygger i mycket på vad Oscar Bohm kommit fram till i sin bok  "Från okänt land till hembygd".

 

Forntid

Några bruksföremål, t ex yxor, i sten har hittats inom det område som vi numera säger vara Sya. Dessa uppskattas av experter, vara från yngre stenåldern, alltså från tidsepoken 2000- 1500 f Kr. Bynamnen Hydinge och Peplinge anses stamma från yngre järnåldern, alltså 500 - 1000 e Kr.

 

Kyrkan

Den första kyrkan på den nuvarande platsen byggdes troligen någon gång på 1200-talet. Enligt gamla noteringar var den av blygsam storlek, 14,6 m i längd och 5,4 m bred. Från 1561 finns uppgift om att det var 19 gårdar som betalade tionde.

Kyrkan ombyggdes 1773-1774

Norra väggen behölls från den gamla kyrkan.

 

Invånareantal

År      Antal

1200-talet ca 150 uppskattat

1700  300 - 350

1750  350

1800  350

1809  300 (Finska vinterkriget)

1900  660

1915  620

1945  530

 

Utvandring till Amerika från Sya socken under åren 1850 - 1915 

 

Män:       118

Kvinnor: 102

Summa: 220

 

Regeln var att äldste sonen tog över gården och de övriga syskonen fick kanske ingenting. Dom fick dra sig fram som drängar och pigor på de större gårdarna, kanske till enkel bostad och mat. De som kunde sparade därför vad de kunde och reste till Amerika. Där fanns redan släktingar eller bekanta som tog hand om dom.

 

För dig som är intresserad följ länken och läs vilka det var som reste och var i socknen de kom ifrån.

 

Utflyttade från Sya socken 1850 - 1915

 

Järnväg

 

Östra stambanan från Linköping till Mjölby öppnades för trafik 15/9 1873, men då fanns inte någon station vid Sya. Stationen öppnades 5/7 1880. Dubbelspåret var klart 1916. I samband därmed fick Sya nytt stationshus. Eldrift infördes 1932.

 

Branden i Päpplinge by

 

Natten mellan den 2 och 3 oktober 1842 utbröt eldsvåda i Päpplinge dåvarande by. 6 av de 8 gårdarna brann ner. 60 personer blev husvilla. Byn återuppbyggdes inte. Istället genomfördes laga skifte.

 

Kvar blev Päpplinge Skattegård som blev den nya "byn".

 

De som flyttade ut och därmed blev nya gårdar var:

Rundstorp, Bersebo, Berget, Skogsberg, Hultet, Svea, Nybygget (Stupekulla) och Lövsberg.

Päpplinge Mellangård går till Nybble, som ligger under Mantorps Gård.

 

Tingshuset

 

1926 när tingsrätten flyttade till Mjölby ombildades tingshuset till skola.

 

Vifolka storkommun

 

Första kommunalstämman hölls i Sya 10:e dec 1862. 1952 upphörde Sya som egen kommun. Socknen uppgick då i Vifolka storkommun.

 

Mjölby kommun

 

1971 var det åter dags för sammanslagning. Nu uppgick Vifolka i Mjölby kommun. Så idag är Sya endast ett geografiskt område, men med lång historia.