Sya Hembygdsförening

 Funktionärer

 

 

Styrelse Iris Unell Ordf
  Elisabeth Andersson Sekreterare
  Marita Andersson Kassör
  Jan-Erik Unell Ledamot
  Anette Strand Ledamot
  Christer Svensson Ledamot
  Gun Bolmgren Ledamot
  Irja Granath Suppleant
  Monica Qvarnström Suppleant
  Thomas Unell
Suppleant
     
Revisorer Sven-Arne Wiqwist Ordinarie
  Bertil Jansson Ordinarie
  Gunilla Pettersson Suppleant
     
Skötsel av Hembygdsgården Jan-Erik Unell  
  Tomas Unell  
     
Städning av hembygdsgården Iris Unell  
  Birgitta Svensson  
     
Skötsel av Blomrabatter Lennart Aronsson  
  Nils-Eric Carlsson  
  Marianne Carlsson  
     
Skötsel av Loppis Britt-Marie Andersson  
     
Skötsel av Hemsidan Monica Qvarnström  
  Göran Qvarnström  
     
Skötsel av Film Tomas Unell  
  Maria Juthe  
  Madelene Liljegren