Sya Hembygdsförening

Skrivet om Sya

 

Det har skrivits en hel del om Sya socken och dess invånare. En del har gjorts inom föreningens ram, som resultat av studiecirklar bland annat. De flesta alstren finns dessvärre inte längre att köpa. Det är även en viss nyproduktion. Rune Wikell utkom sommaren 2006 med boken "Hemikring, ett Bilddokument" med ca 370 bilder från trakten. Naturguiden med Mjölby kommun som utgivare finns att köpa hos hembygdsföreningen

 

 

Titel Författare Utgivet år
     
Telefonins trådar Grupp 2008
Natur Guide Lisa Johansson 2006
Hemikring Rune Wikell 2006
Visst hänger minnena mä' Rune Wikell 2003
Om pärlfiske Inge Kjellgren 1991
Syaminnen Martin Aronsson 1995
Syabygden Martin Aronsson 1987
Bygdehistoria över Sya socken Bygdecirkel 1981-83
Spångsholms Bruk 100 år Gösta Ahlström 1997
Agda i Fröknegårn's dagbok Rune Wikell

1992

Föreningen Egna Hem  Martin Aronsson

 1999

Från okänt land till hembygd Oscar Bohm

1978

Jubileumsskrift Sya Hembygdsförening 70 år 1947-2017 Jan-Erik o Iris Unell. Monica Qvarnström

2017