Sya Hembygdsförening

Stenhuggeriet


Sya stenhuggeri fanns till mitten av 1960-talet i Björklund. Det startades av Theodor Carlsson och drevs efter honom sedan vidare av hans son Nils Carlsson och hans hustru Ella.

 

Läs Ella Carlssons noteringar om "Theodor stenhuggare"

 

Läs Ella Carlssons berättelse om hur en gravsten blev till

 

Läs gärna detta exempel på Ellas diktförmåga