Sya Hembygdsförening

Spångsholms Bruk


Bruksepoken vid Spångsholm startades 1897 av fabrikör Per Stenman i en nyuppförd trevånings träbyggnad där det tillverkades dragen järntråd och spik. 1903 nystartades rörelsen av AB Bröderna Edstrand som inköpt den efter att Stenmans företag gått i konkurs.

 

Tillverkningen var även nu järntråd och spik.


1907 startade tillverkningen av kätting vid bruket efter att Bröderna Edstrand flyttat den från Åsbrohammar i Närke til Spångsholm.


Bröderna Edstrand ägde bruket fram till 1966 och hade då utökat tillverkningsprogrammet högst påtagligt. Förutom spik, kätting och dragen tråd tillverkades nu även taggtråd, linor och vajer, stängselnät, armeringsnät, saxsprint, blomstertråd, gem m m. Från att materialet från början varit enbart järn omfattade programmet  nu även kolstål och rostfritt stål.