Sya Hembygdsförening

Föreningen Egna Hem Sya u.p.a.

 

C G Berglund          G. Aronsson         John Unell           Rune Oxelman       Torsten Johansson  Per Kjellgren

ordf 1900-1934       ordf 1934-1965     ordf 1965-1981     ordf 1981-1986       ordf 1986-1995        ord 1995-2014

Jan-Erik Unell   Peter Unell

2014-2018           2019-2021

 

Föreningen Egna Hem Sya u.p.a. bildades den 27 december 1895. Dess syfte var att arbeta för att mindre bemedlade skulle ha möjlighet att köpa ett eget hem. En förutsättning för att överleva på den tiden var att ha tillgång till ett litet jordbruk. För att få fram pengar ordnade föreningen olika aktiviteter såsom fester med dans, auktioner och lotterier.

 

År 1898 köptes den första fastigheten, Ålstad Krongård i Ö. Tollstad socken, som styckades i 5 lotter och såldes till föreningsmedlemmar.

 

År 1900 inköptes Stenstorp i Mantorp som styckades i en jordbruksfastighet om fem tunnland och 28 byggnadstomter samt ett torg. Föreningen har således varit med om att forma det centrala Mantorp.

 

År 1905 inköptes Hydinge Storgård. Den drevs i egen regi några år innan den styckades i 16 enheter:

 

Bäck, Rosendal, Grankulla, Marieborg, Hydinge Storgård, Alarp, Dala, Hassla, Mellangården, Ängsbo, Haga, Mossebo, Dalhem, Nydal, Bergslund och Asplund. Enheterna Hassla och Dala blev aldrig bebyggda utan marken lades till Storgården resp Grankulla. Mellangården blev inte heller någon jordbruksfastighet, den jorden lades till Storgården.

 

Efter 20 års verksamhet hade föreningen köpt och styckat 8 gårdar.

 

År 1923 gjorde Föreningen  Egna Hem Sya u.p.a. sitt första köp utanför nuvarande Mjölby kommun, det var också det stösta hittills, Rosenkälla i S.t Lars socken i Linköping. Ett samarbete med Östergötlands läns Hushållningssällskaps Egna Hemskommitté gjorde att föreningen utsågs till dess jordförmedlare inom länet och jordförmedlingslån kunde sökas på betydligt större belopp än tidigare. Föreningen Egna Hem Sya var en stabil institution att seriöst räkna med.

 

Under 1930-talet inköptes fastigheter som tillhört Burenchöldska fideikomisset, samt delar av Engeholms fideikomiss i Valdemarsvik. När styckningen var avsutad återstod ett skogsområde om ca 400 tunnland som föreningen behöll och skötte med hjälp av skogvaktare fram till år 2000 då det försåldes.

 

Vid föreningens 50-års jubileum kunde man konstatera att 251 jordbruksfastigheter och 111 byggnadstomter avstyckats från de köp föreningen gjort. Föreningen Egna Hems storhetstid var under de första 50 åren.

Då nämndes föreningens namn med respekt i hela länet, Mycket stora arbetsinsatser har gjorts under dessa år, framförallt av styrelsemedlemmarna. Insatser som inte gjordes för egen vinning utan för att hjälpa de människor som behövde en bit jordbruksmark och ett eget hem för att kunna överleva.

 

Det blev andra tider men Föreningen Egna Hem Sya u.p.a. fortsatte att arbeta vidare. Verksamheten ändrades från slutet av 40-talet då det inte längre var aktuellt att avstycka jordbruksfastigheter. Istället satsade då föreningen på att bygga ett villasamhälle i Sya. Stadgarna ändrades så att även uppförande och förvaltning av hyresfastigheter skulle ingå i verksamheten, och man uppförde två hyreshus i Sya, innehållande 20 lägenheter samt bageri, affärslokal och ett kontor för föreningens verksamhet. Lägenheterna hade låg hyra och uthyrdes i första hand till medlemmar. Den som varit medlem längst hade förtur.

 

När fastigheten Olofsborg, som innehålla Sya snabbköp blev till salu och ingen köpare fanns gick Föreninngen Egna Hem Sya u.p.a. in och köpte fastigheten och arrenderade ut affärsrörelsen. På det viset räddade föreningen kvar affären den gången.

 

Föreningen Egna Hem Sya u.p.a. har också under åren stöttat annan föreningsverksamhet i Sya. T ex Logen Engelbrekt, Sya Hembygdsförening och Sya Skidklubb.

 

När föreningen sålt skogsområden i Gryt samt hyreshusen i Sya, skänktes 1,5 miljoner kronor till Sya Hembygdsförening för att uppföra den nya museibyggnaden som innehåller bl a "Egnahemsalen" där föreningen nu har sina sammanträden. Där finns också det brandsäkra arkivet där föreningens 100-åriga verksamhet fanns dokumenterad. Föreningen lades ner  2021 flyttades all dokumentation till Mjölby Kommuns Föreningsarkiv. 

 

En bygdecirkel gjorde 1990 en sammanställning av Föreningen Egna Hem Syas historia som finns dokumenterad i boken Föreningen Egna Hem Sya. Det var Martin Aronsson som stod för skrivandet.

 

År 2021 lades föreningen ner.