Sya Hembygdsförening

Museibyggnaden

 

När Egna Hemsföreningen sålt skogsområden i Gryt samt hyreshusen i Sya, skänktes 1,5 miljoner kronor till Sya Hembygdsförening för att uppföra den nya museibyggnaden som innehåller bl a "Egna Hems rummet" där föreningen nu har haft sina sammanträden. Där finns också det brandsäkra arkivet där föreningens 100-åriga verksamhet fanns dokumenterad fram t.o.m. 2021 då föreningen lades ner .

I och med nerläggningen erhöll Sya Hembygdsförening ytterligare en penninggåva som innebar att Museibyggnaden kunde byggas ut med ytterligare 135 m2. En utbyggnad som invigdes av Landshövding Carl Fredrik Graf på Östgötadagarna 2021.

I och med  Egna Hemföreningens  nerläggning 2021 har all viktig dokumentation flyttats till Föreningesarkivet i Mjölby, där den som är intresserad kan boka tid för att söka efter information om Egna Hemföreningens arbete under sina verksamma år. 

Det finns mycket intressant läsning att ta del av.

Utöver detta så finns en egen utställningslokal för Egna Hemföreningen i Sya Hembygdsgård. Här finns mycket historik att ta del av och även intressant läsning för den som är intresserad av att ta reda på Egna Hemrörelsens betydelse för Sverige.