Sya Hembygdsförening

Spångsholms IF

 

Nu ägnar vi oss åt en tillbakablick.

Föreningen bildades 1931. Det var från början fotboll som var den huvudsakliga inriktningen. Redan från början fick man tillgång till fotbollsplanen, Vetavallen, som man sedan hållit till på under klubbens hela existens. Under 30- och 40-talen bedrev man också allmän idrott, men det var i mindre omfattning. Enligt allmän uppfattning hade man det bästa fotbollslaget 1939. Då låg man i topp i Östgötaserien klass 1, med den serieindelning som då gällde. 

 

Prissamlingen

Som nämndes tidigare hade föreningen samlat på sig åtskilliga priser under åren. Dessa är nu uppställda i museibyggnadens övervåning. Det har krävts åtskilligt med svett och möda för att vinna dem.