Sya Hembygdsförening

 Telemuseum


NYTT från 2021 TELEMUSEET FINNS NU TILLGÄNGLIGT I VÅR TILLBYGGNAD SOM FÄRDIGSTÄLLTS UNDER 2021, dvs inga trappor för att få tillgång till vårt telemuseum.

 

När telestationen i Mjölby skulle flytta fanns inte plats i de nya lokalerna för alla saker som sparats av museala skäl.

Goda råd var dyra.  Det är framför allt tre personer som engagerat sig i vården av samlingarna:

 

Roger Falk

Göran Gustavsson

Jan Linné

 

De tre fick kontakt med Jan Erik Unell, som kunde ordna en tillfällig uppställningsplats. Efter en tid bestämdes att hembygdsföreningen skulle ordna en permanent plats. Så efter en tids snickrande trollade man fram lokaler ovanför maskinhallen.

 

Där förvarades apparater och diverse utrustning från såväl stations- som abonnentsidan. Även utrustning för nätunderhåll och en del personlig utrustning.