Sya Hembygdsförening

Telemuseum


Ytterligare en avdelning har sett dagens ljus i hembygdsgården. Ovanför lantbrukshallen har man berett plats för ett telemuseum med allt från telefoner till växlar och apparater för nätunderhåll.

 

När telestationen i Mjölby skulle flytta fanns inte plats i de nya lokalerna för alla saker som sparats av museala skäl.

Goda råd var dyra.  Det är framför allt tre personer som engagerat sig i vården av samlingarna:

 

Roger Falk

Göran Gustavsson

Jan Linné

 

De tre fick kontakt med Jan Erik Unell, som kunde ordna en tillfällig uppställningsplats. Efter en tid bestämdes att hembygdsföreningen skulle ordna en permanent plats. Så efter en tids snickrande trollade man fram lokaler ovanför maskinhallen.

 

Här finns nu apparater och diverse utrustning från såväl stations- som abonnentsidan. Även utrustning för nätunderhåll och en del personlig utrustning.