Sya Hembygdsförening

Sya kyrkas historia


De flesta uppgifterna här nedan är hämtade ur Oscar Bohms bok. Den första kyrkan var troligen en träkonstruktion. Den kan ha tillkommit någon gång under 1100-talet som en s k gårdskyrka, dvs den tillhörde en förmodligen större gård.


Någon gång under 1200-talet byggdes en murad kyrka av mycket måttlig storlek, längd 14,6 m och 5,4 m bred innanför murarna (24 x 9 alnar). Klockorna hängde i en friliggande klockstapel. Klockstapeln om- eller nybyggdes 1711 och rasade samman 1713 varvid klockorna sprack och fick gjutas om. 1720 byggdes tornet men klockorna var kvar i klockstapeln. 1774 genomfördes en genomgripande ombyggnad. Kyrkorummet gjordes bredare och längre men utan torn. 1863 tillkom det nuvarande tornet i samband med restaurering av kyrkan. Då fick klockorna flytta inomhus, alltså upp i tornet där de allt sedan dess hängt. Storklockan göts 1604 och lillklockan 1824.


Driften finansierades genom tionde. Den äldsta kända uppgiften är från mitten av 1500 talet. Då fanns det 19 tiondegivare alltså bondgårdar med självägande bönder. Dessa var Solberga, Åtomta, Sya by 3, Päpplinge 3, Nybble 4, Hydinge 4, Prestorp, Mogarp och Algutstorp.

 

En utförlig beskrivning av kyrkan och dess inventarier kan  man hitta på följande adress:


www.google.se


Skriv in:   sya kyrka.pdf   och välj SYA KYRKA
bland sökresultaten.