Sya Hembygdsförening

Sya-namnet?

 

Namnet Sya, av okänt ursprung, uppträder första kända gången i en handling daterad Åhus slott i Skåne den 19 nov 1382: "Göstaff Mattisson lämnar sin frände Jonis Franceiis kvitto på köpeskillingen för följande gods: Moo i Harghs socken, en halv attung i Ezlösa och en skogslott i Syio skog....."

 

Östgöten 7 maj 1898

 

Bland samlingar från förr hittades följande i ett nummer av Östgöten:

 

Utdrag ur annons för jordbruksmaskiner:

 

"Köp inga utländska jordbruksmaskiner utan gynna hemlandets industri och köp svenska.

 

Firmor å landsbygden:

 

--

Sya: Otto B. Almgren"

======================

"Stor fest

anordnas söndagen den 19 juni af föreningen Egna Hem, Sya

Utförligare annons framdeles

Komiterade"

 

"Föreningen bildades 27 dec 1895, den var alltså två och ett halvt år gammal.

Tidningen var ett stort ark, 118x72 cm som var dubbelvikt.