Sya Hembygdsförening

Scenen

 

Teater - en verksamhet med anor på orten. Till en början spelades teater under bar himmel och på en vagn. Det framkom så småningom ett önskemål om byggnation av en scen där bl.a. teater skulle kunna uppföras. Det skedde och på Syadagen 1986 invigdes scenenbyggnaden. Där har under ett antal år framförts mindre teaterstycken. På senare tid används den när föreningen har underhållning i samband med bl.a. Våffelcaféer. Några år därefter skedde en tillbyggnad på baksidan där föreningen förvarar utrustning som används utomhus under sommaren, bl.a. bockar och sittbrädor.